Grupa Rekonstrukcji Historycznej "19 Division der Wehrmacht" powstała w grudniu 2011 roku. Rekonstruujemy oddziały wchodzące w skład 19 Dywizji Wehrmachtu, koncentrując się na kampani wrześniowej 1939 roku i walkach  na froncie wschodnim 1941 - 1945
Obecnie jest to 1 kompania 74 pułku 19 Dywizji Piechoty.


        Nasza grupa uczestniczy w inscenizacjach historycznych. Realizujemy projekty historyczne, tworzymy materiały szkoleniowe, analizujemy i tłumaczymy materiały z epoki. W ramach szkolenia i nabierania doświadczenia z pola walki cztery razy w roku bierzemy udział w manewrach węwnętrznych i manewrach grupr rekonstrukcji historycznej. Zrzeszamy grupę pasjonatów historii z obszaru całej Polski.

         Aktualności dotyczące GRH "19 Division" są publikowane na bieżąco i dostępne pod linkiem: Facebook 


    Członkowie GRH "19 Division" dysponują szerokim wachlarzem umundurowania i są w stanie prezentować szereg epizodów z okresu II wojny światowej, przybliżając życie okopowe jak i frontowe czy też odwzorować warunki funkcjonowania w garnizonie. GRH "19 Division" zajmuje się również badaniem dokumentów i regulaminów, a także dużo czasu poświęca na zajęcia z ówcześnie stosowanej taktyki.
Współpracujemy z historykami, kolekcjonerami pojazdów, broni pancernej (Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych, Pojazdy Militarne Końskie) i innymi grupami rekonstrukcji historycznej. Wśród partnerów GRH "19 Division" są lokalne władze samorządowe i organizatorzy inscenizacji - rekonstrukcji historycznych.